GALLERIES

  Idag är det The Beauty Alphabets bokstav I

  I som i INSPIRATION

  INSPIRATION är något vi alla kan ta del av.
  Oavsett om man jobbar i ett skapande yrke eller ej.
  Inspiration är något som inger motivation, påverkar vår skaparanda, sporrar oss, ger grund till att hänge oss åt något, oavsett om det är på jobbet eller privat, i köket eller joggingspåret.
  Kanske finner du inspiration till hur du vill inreda ditt hem på Hemnet, de senaste DIY- trenderna på pinterest , vart du vill resa eller hur du vill måla din eyeliner här på Lovely Life!
  Inspirationen är en stark kraft som är viktig för oss!

  Inom modevärlden är inspirationen grunden till allt.
  -“Whats your inspiration?” är den ständigt återkommande frågan från journalister till modeskapare backstage på modevisningarna, om deras nya kollektioner.
  Stylisterna får svara på hur de tolkar kollektionen och hårstylister och makeupartister förklarar tankarna bakom sina skapelser, för att förstärka stylisternas känsla.
  Allt utgår från en enda sak: Inspirationen. Grundtanken.
  Här förklarar Karl Lagerfeld sin inspiration till CHANELS vårvisning i Paris

  Inspiration är svår att styra som jag skrivit tidigare.
  Oftast hjälper det att byta miljö och öka frekvensen av intryck.
  Inspiration finner du förhoppningsvis i musiken, på museer, i böcker, i filmer, i naturen, i tidningar, på bibblan, på gatan, på resan, på internet, i historieböckerna och kanske hos dig själv eller dina barn?
  Inspiration finns överallt!
  Det gäller bara att ha ett öppet sinne och vara mottaglig och veta vad du letar efter!

  Under våra år i New York byggde jag ett gediget inspirationsbibliotek i vår lilla lägenhet.
  Jag skrev upp alla referenser och skaffade de filmer som fotografer och stylister åberopade som deras inspiration och hängde på STRAND bookstore och köpte tunga fotoböcker, böcker om afrikanska ansiktsmålningar, biografier om modeskapare, om konstnärer, om ikoniska redaktörer och författare och arkitektur.
  Som trendtolkare känns det som ett ansvar att veta sin historia.
  Att allt hänger ihop.
  Och det är omöjligt att se framåt och skapa morgondagens trender utan att blicka bakåt och se sitt sammanhang.
  Och kanske viktigast av allt:
  Att släppa kontrollen och ha roligt!

  ARTBOOKS

  MOVIES

  Delar av mitt privata inspirationsbibliotek

  Nästa vecka är det bokstaven J och då har The Beauty Alphabet en gästkrönikör!
  Så spännande!
  Mer än så avslöjar jag inte…

  Önskar dig en fin dag!

  xx
  Marina

  vitt

  IN ENGLISH
  Inspiration is something we all can take part in.
  Whether you work in a creative field or not.
  Inspiration is something that inspire and motivatate us , influence our creative spirit, gives reason to indulge in something, whether it’s at work or private, in the kitchen or runningtrack.
  Maybe you find inspiration for how you want to decorate your home at Hemnet, the latest DIY trends on Pinterest, where you want to travel or how you want to paint your eyeliner here at Lovely Life!
  The inspiration is a powerful force that is important to us!

  In the fashion world, inspiration is everything.
  – “What´s your inspiration?” Is the recurring question from journalists to fashion designers backstage at fashion shows, at their new collections.
  Stylists answer how they interpret the collection and hair stylists and makeup artists, explain the motivation behind their creations, to reinforce the feeling of the stylist.
  Everything is based on one thing: The Inspiration. The basic idea.
  Karl Lagerfeld explains his inspiration for the Chanel ss16 show in Paris here

  Inspiration is difficult to control
  Often it helps to change environment and increase the frequency of impressions.
  hopefully you find inspiration in music, in museums, in books, in movies, in nature, in newspapers, in the library , on the streets,during a trip, on the Internet, in history, and perhaps in yourself or your children.
  Inspiration is everywhere!
  You just have to keep an open mind and be receptive and know what you are looking for!

  During our years in New York, I started building a library of inspiration in our small apartment.
  I took notes of the references photographers and stylists cited as their inspiration and bought the films and books, and hung out at the Strand bookstore and bought heavy photo books, books on African facial paintings, Biographies of designers, of artists, of iconic editors and writers and about architecture.

  As a trend interpreter it feels like my responsibility to know history!
  That everything is connected.
  And that it is impossible to look ahead and create tomorrow’s trends, without looking back in the rearviewmirror.
  And perhaps most important of all:
  To loose control and have fun!

  PREV. ITEM NEXT ITEM
  BY:
  Marina Andersson
  ×
  June 12, 2016

  READ COMMENTS -

  1 COMMENT

  LEAVE A COMMENT